Апарат за оценка на атеросклероза Fukuda VaSeara VS-1500

a
a
  • Апарат за оценка на атеросклеротичните промени в съдовете
  • Базиран на измерване на кръвно налягане в четирите крайника,  скоростта на пулсовата вълна, фонокардиограма и ЕКГ
  • Резултатът се показва като индекс CAVI, нанесен върху графика за норма/отклонение
  • Изчислява прогнозната „възраст“ на кръвоносните съдове
  • Измерването не зависи от кръвното налягане на пациента
  • Опция – модул за запис на стандартно 12-канално ЕКГ с интерпретативен анализ

Свържете се с нас:

+359 2 961 51 91; +359 887 78 35 54

Top