Мобилни рентгенови апарати тип С-рамо

Серия BCA-Plus

  • Най-съвременeн дигитален апарат тип С-рамо
  • ЕОП 9 или 12″
  • 1 или 2 дисплея
  • Памет до 3000 изображения
  • Дигитална система с матрица 1К х 1К
  • Пълна DICOM Съвместимост
  • Различни конфигурации за приложения в ортопедия, хиурургия, ангиология и кардиология