Мамографски апарат Milady

  • Технологично иноватиен мамографски апарат, предлагащ най-добро съотношение цена/качество
  • Стандартно или изоцентрично С-рамо
  • Високочестотен рентгенов генератор
  • 18х24 или 24х30 см буки
  • Моторизирано компресионно устройство
  • Автоматичен контрол на експозицията
  • LCD информационен дисплей