Дигитални рентгенови системи

  • Дигитални рентгенови системи от ново поколение
  • Плоско-панелни детектори с размер 43х43 см
  • Напълно интегриран рентгенов генератор и система за получаване на образи, управлявана чрез touch screen
  • Дистанционно blue tooth управление
  • Директно прехвърляне на образите в работна станция за архивиране и обработка
  • Софтуер с богати възможности за манипулиране на образите
  • DICOM съвместимост