Дигитален мобилен рентгенов апарат Jolly DR

  • Напълно дигитален возим рентгенов апарат
  • Директна радиография с плоскопанелен детектор
  • Вградена работна станция с 19″ монитор за преглед на рентгенографиите
  • Памет за 10000 образа
  • Тъч панел за управление на апарата
  • Бързо прехвърляне на образа в РС
  • Софтуер с възможност за обработка на образа
  • Пълна DICOM съвместимост
  • Лека и маневрена конструкция