Пациентен монитор от ново поколение Fukuda DS 8200

a
ь
 • Цветен екран на течни кристали и 6 криви
 • Управление на монитора чрез „touch screen“
 • Измервани параметри:
  • ЕКГ и пулс
  • ST-сегмент
  • Честота на дишане
  • Инвазивно кръвно налягане
  • Неинвазивно кръвно налягане
  • Кислородно насищане Sp02
  • Температура
  • Въглероден двуокис EtCO2
  • Пренос на данни чрез параметричен модул

Свържете се с нас:

+359 2 961 51 91; +359 887 78 35 54

Top