Пациентен монитор от ново поколение Fukuda DS 8500

a

  • Ново поколение пациентен монитор с цветен touch screen дисплей
  • Модулен начин на конфигуриране на параметрите
  • Уникален интерфейс за връзка с оператора
  • Модули за: ЕКГ, дишане, сатурация, неинвазивно кръвно налягане, инвазивно кръвно налягане, минутен сърдечен обем, капнография, кислород, наркозни газове, спирометрия
  • Възможност за връзка с външни устройства – респиратори, монитори за биспектрален индекс, венозна сатурация и др.

Свържете се с нас:

+359 2 961 51 91; +359 887 78 35 54

Top