Ултразвукови апарати Fukuda Denshi

Ново поколение ултразвуков апарат Fukuda UF 890

a
a

a

a
a
 • Ново поколение ехографски апарат от най-висок клас
 • Уникална дигитална платформа, отворена за надграждане
 • Автоматична настройка на честота на трансдюсерите
 • Голям HD широкоъгълен екран
 • Оригинална Fukuda F-AG технология за кристален образ
 • Стандартни режими на работа с възможности за разширяване със:
  • Спектрален и цветен тъканен доплер
  • Анатомичен М-режим
  • Стрейн-анализ
  • Езофагиална сонда
  • 4D изображение
  • DICOM
  • Стрес-ехокардиография

Преносим ехографски апарат тип лап-топ Fukuda UF 760

 • Напълно дигитален преносим ехографски апарат от най-висок клас
 • Дизайн тип лап-топ с ниско тегло
 • Phased array, линейни и конвексни трансдюсери
 • 4Д изображение в реално време
 • Многопланов ТЕЕ трансдюсер
 • Широк набор от програми за подобряване на изображението

Eхографски апарат Fukuda UF 870AG

 • Универсален ехографски апарат от най-висок клас
 • Напълно дигитална платформа, отворена за надграждане
 • Автоматична настройка на честота на трансдюсерите<
 • Оригинална Fukuda F-AG технология за кристален образ
 • Стандартни режими на работа с възможности за разширяване със:
 • Спектрален и цветен тъканен доплер
  • Анатомичен М-режим
  • Стрейн-анализ
  • Езофагиална сонда
  • 4D изображение
  • DICOM
  • Стрес-ехокардиография

Ехографски апарат Fukuda UF 450AX

a
 • Универсален преносим ехографски апарат
 • Напълно дигитална платформа
 • Многочестотни трансдюсери
 • Приложения – абдомен,  АГ,  урология, повърхностни органи
 • Система за архивиране и преглед на пациентни данни и образи
 • Тъканно хармонично изображение THI
 • Пункционни приставки
Top