Централна станция от ново поколение Fukuda DS 8900

Full HD цветен LCD екран Управление на монитора чрез „touch screen“ До 32 прикреватни монитора могат да се наблюдават едновременно 120 часа памет са всички параметри и криви Различни конфигурации за различните екипи, които работят с централата Приоритетни аларми с промяна на фоновия цвят Кабелна е телеметрична връзка с пациентните монитори Връзка с HIS и […]

Транспортен монитор от ново поколение Fukuda DS 8001

Лек и удобен транспортен монитор с голям капацитет на батерията Цветен TFT дисплей с изобразяване на три криви Следени параметри: ЕКГ и пулсова честота Сатурация Неинвазивно кръвно налягане Температура

Пациентен монитор от ново поколение Fukuda DS 8100

Цветен екран на течни кристали и 6 криви Управление на монитора чрез „touch screen“ и въртящ се бутон Измервани параметри: ЕКГ и пулс ST-сегмент Честота на дишане Инвазивно кръвно налягане Неинвазивно кръвно налягане Кислородно насищане Sp02 Температура Въглероден двуокис EtCO2

Пациентен монитор от ново поколение Fukuda DS 8200

Цветен екран на течни кристали и 6 криви Управление на монитора чрез „touch screen“ Измервани параметри: ЕКГ и пулс ST-сегмент Честота на дишане Инвазивно кръвно налягане Неинвазивно кръвно налягане Кислородно насищане Sp02 Температура Въглероден двуокис EtCO2 Пренос на данни чрез параметричен модул

Пациентен монитор от ново поколение Fukuda DS 8500

Ново поколение пациентен монитор с цветен touch screen дисплей Модулен начин на конфигуриране на параметрите Уникален интерфейс за връзка с оператора Модули за: ЕКГ, дишане, сатурация, неинвазивно кръвно налягане, инвазивно кръвно налягане, минутен сърдечен обем, капнография, кислород, наркозни газове, спирометрия Възможност за връзка с външни устройства – респиратори, монитори за биспектрален индекс, венозна сатурация и […]

Свържете се с нас:

+359 2 961 51 91; +359 887 78 35 54

Top