Централна станция от ново поколение Fukuda DS 8900

a
a
  • Full HD цветен LCD екран
  • Управление на монитора чрез „touch screen“
  • До 32 прикреватни монитора могат да се наблюдават едновременно
  • 120 часа памет са всички параметри и криви
  • Различни конфигурации за различните екипи, които работят с централата
  • Приоритетни аларми с промяна на фоновия цвят
  • Кабелна е телеметрична връзка с пациентните монитори
  • Връзка с HIS и RIS

Свържете се с нас:

+359 2 961 51 91; +359 887 78 35 54

Top