a
  • Fukuda Denshi Япония – ЕКГ апарати, пациентни монитори, ехографски апарати, холтери
  • BMI Италия – дигитални и конвенционални рентгенови апарати
  • Angiodynamics САЩ – микровълнови и радиочестотни генератори за аблация
  • Landwind Китай – ехографски апарати
  • Mediana Корея – пациентни монитори, фетални монитори, дефибрилатори
  • Peter Pflugbeil Германия – автоматични устройства за биопсия, консумативи за биопсия, дренаж, аспирация
  • Nidacon Швеция – среди за ин-витро манипулации
  • Anasonic Китай – ехографски апарати
  • Еrgoline Германия – велоергомтри, холтер системи
  • Somo International Китай – ЕКГ апарати, пациентни монитори, холтер системи
Top