Медис ЕООД е основана през 1993 година с основна дейност внос, дистрибуция, инсталация, обучение и сервизна поддръжка на диагностична медицинска апаратура, както и внос на консумативи и среди за ин-витро манипулации. Предлаганата от нас гама включва:

 • ехографска диагностична апаратура
 • електрокардиографи
 • системи за велоергометрия
 • холтер системи
 • дефибрилатори
 • пациентни монитори
 • апаратура за радиочестотна аблация на тумори и чернодробна резекция
 • апарати за функционално изследване на дишането – спирометри
 • съдови доплери
 • среди за ин-витро манипулации
 • болнични легла и оборудване
 • консумативи /регистриращи хартии и гел/, кабели и датчици, електроди
Top