Медис ЕООД е основана през 1993 година с основна дейност внос, дистрибуция, инсталация, обучение и сервизна поддръжка на диагностична медицинска апаратура, както и внос на консумативи и принадлежности.

Предлаганата от нас гама включва:

 • Ехографски системи
 • Електрокардиографи
 • Пациентни монитори
 • Фетални монитори
 • Системи за велоергометрия
 • Холтер системи за ЕКГ и кръвно налягане
 • Дефибрилатори
 • Спирометри
 • Съдови доплери
 • Биопсични игли
 • Апарати и апликатори за аблация на тумори
 • Консумативи – кабели и електроди регистриращи хартии
Top