Дигитален мобилен рентгенов апарат Jolly DR

a
a
  • Напълно дигитален возим рентгенов апарат.
  • Директна радиография с плоскопанелен детектор.
  • Вградена работна станция с 19″ монитор за преглед на рентгенографиите.
  • Памет за 10000 образа.
  • Тъч панел за управление на апарата.
  • Бързо прехвърляне на образа в РС.
  • Софтуер с възможност за обработка на образа.
  • Пълна DICOM съвместимост.
  • Лека и маневрена конструкция.

Свържете се с нас:

+359 2 961 51 91; +359 887 78 35 54

Top