Дефибрилатор/монитор Mediana D500

 • Многофункционален пациентен монитор с вграден бифазен дефибрилатор
 • Възможност за различни конфигурации на параметри, включително:
  • ЕКГ вкл. 12 канала
  • Кислородна сатурация
  • Честота и крива на дишане
  • Неинвазивно кръвно налягане
  • Температура
  • Инвазивно кръвно налягане
  • Капнография
  • Бифазен дефибрилатор с енергия до 360 джаула
  • Автоматичен и ръчен режим на дефибрилиране
  • Модул за временна сърдечна стимулация

Свържете се с нас:

+359 2 961 51 91; +359 887 78 35 54

Top